Bosch

BOSCH C1 akkumulátor töltő
018999901M
14.140 Ft
+
BOSCH C3 akkumulátor töltő
018999903M
17.030 Ft 16.580 Ft
+
BOSCH C7 akkumulátor töltő
018999907M
31.440 Ft 31.280 Ft
+
8.370 Ft
10.540 Ft 9.450 Ft
Bosch M4 YB5L-B motorakkumulátor
BO505012
5.600 Ft 5.290 Ft
Bosch M4 YB9L-B motorakkumulátor
BO509015
6.550 Ft
13.000 Ft 9.990 Ft
14.210 Ft
5.160 Ft 4.390 Ft
8.580 Ft 7.300 Ft
10.920 Ft 9.790 Ft
6.690 Ft 5.690 Ft
13.350 Ft 11.990 Ft
7.540 Ft 6.990 Ft
Bosch S3 002 45Ah 400A
BO545412
18.620 Ft 14.900 Ft