Bosch

BOSCH C1 akkumulátor töltő
018999901M
13.720 Ft
+
BOSCH C3 akkumulátor töltő
018999903M
16.780 Ft
+
BOSCH C7 akkumulátor töltő
018999907M
30.980 Ft
+
Bosch M4 51913 motorakkumulátor
BO519013
12.630 Ft
13.190 Ft
16.770 Ft 14.260 Ft
5.600 Ft 4.760 Ft
Bosch M4 YB 9-B motorakkumulátor
BO509014
10.170 Ft 8.650 Ft
8.370 Ft 7.110 Ft
10.540 Ft 8.960 Ft
11.800 Ft
13.000 Ft